top of page
Danske domkirker. Tekst af N.F.S. Grundt

Nr. 1

Motiv: Danmarks domkirker

Tekst: N.F.S. Grundtvig

Format: Dobbeltkort 20x14,8 cm

Tusind år stod Kristi Kirke

på sin klippe blandt os trygt

Tusind år vort Dannevirke

vr den mod al fjendens frygt

Stormen sused, vandløb kom

Styrted dog ej huset om

Mesteren var af de vise

Derfor skal hans værk ham prise

Pris: kr 18 

Kan fåes med eller uden fortrykt konfirmations-lykønskning

Danmarks domkirker
Peters fiskedræt
Vibeke Magnussen. Peters fiskedræt. Teks

Nr. 2

Motiv: Peters fiskedræt

Kunstner: Vibeke Magnussen

Tekst: Mette Madsen

Format: Dobbeltkort 20x14,8 cm

I evangeliet om Peters fiskedræt fortæller evangelisten om de udmattede fiskere, der forgæves har haft garnene ud hele natten, men alligevel - lidt modstræbdende og bedrevidende - sejler ud og prøver igen, fordi Jesus opfordrer dem til det. Hvorpå de får nettene så bugnende fulde af fisk, at de både er flove g forskrækkede, da de når ind til stranden igen. MenJesus siger til Simon Peter: 'Du skal ikke være bange. Fra nu af skal du fange mennesker!'Og fortællingen slutter med at Simon Peter og to af hans arbejdsfæller 'forlod alle ting og fulgte ham'. Det var flot gjort! Og her står vi så og ved, at den historie også har bud til os - samtidig med at vi ved, at det vil være alt for svært for de fleste af os at gøre som Simon Peter. Men derfor behøver vi jo ikke at lade opfordringen ligge. At følge Jesus kan vi også gøre ved at lade vort hverdagsliv være gennemtrængt af kærlighed til dem, der omgiver os, og at løse de opgaver, der lægges hen til os, så godt vi overhovedet kan. At følge Jesus behøver ikke være til en fjern missionsmark og menneskene der. Det kan også være en kammerat i din nærmeste nærhed, der trænger til at du har varme og vilje og mod for jer begge

Pris: kr 18 

Kan fåes med eller uden fortrykt konfirmations-lykønskning

Jellingstenen
Sven Havsteen-Mikkelsen. Jellingstenen.

Nr. 3

Motiv: Jellingstenen

Kunstner: Sven Havsten-Mikkelsen

Tekst: Martin A. Hansen

Format: Dobbeltkort 20x14,8 cm

Harald konge bød at gøre disse kumler

efter Grm sin fader og Thyra sin moder

den Harald som vandt sig al Danmark og Norge

og gjorde danerne kristne

Dette Kristusbillede findes på Harald Blåtands store Jellingsten. Sådan er den nye guds billede skåret ind i den gamle helligsten. Og nu spørger man så, hvad det betyder? Nogle siger da, at billedet er en magisk værnefigur og det er meget muligt. Men vi kan trøstigt gå videre. Nordboerne har forstået mere. De har i Kristus set den triumferende himmelkonge, stærk af lykke, førende engelhirden. Sådan forklares det. Og det er nok også rigtigt. PÅ den vis har nordboerne haft let ved at forstå de ældre romerske krucifikser, hvor Kristus ikke hænger lidenden, men med kronet hoved står tronende fran livstræet. Men nordboerne har forstået mere, og det er det afgørende. De har forstået hvorfor Kristus var stærkere end de gamle guder. Han havde nemlig mægtet, hvad de kke kunne: at besejre døden. Han var stærkere end skæbnen, dødens lov. Han er det opstandne, og deraf vælder hans himmelstyrke. Nordboerne har fra deres gamle forestillinger haft mulighed for straks at begribe opstandelsen og i den se det store.

Pris: kr 18 

Kan fåes med eller uden fortrykt konfirmations-lykønskning

Treenigheden
Ikon. Treenigheden. Tekst af Søren Prahl

Nr. 4

Motiv: Treenigheden

Kunstner: Andrej Rubljow

Tekst: Søren Prahl

Format: Dobbeltkort 20x14,8 cm

Denne vidunderlige ikons sceneri er fra 1. Mosebog kap. 18. De tre mænd besøger i middagsheden Abraham i Mamrelund. Abraham serverer for de tre gæster i egetræets skygge. Men Sara stod i teltdøren og lo, da Herren i menneskeskikkelse lovede, at hun skulle føde en søn inden året var omme.

Trefoldighedsikonen binder Det gamle Testamentes kirke – her hvor Gud første gang åbenbarer sig for mennesker – sammen med Det nye Testamentes kirke, idet englen til venstre med overklædningens guldgyldne farvesymfoni formodes at være Gud Fader. Englen i midten bærer Jesus-ikonernes karakteristiske farve. Og englen til højre bærer de farver, som betyder ”ungdom, fuld af styrke!” svarende til Helligånden, der gør alle ting nye.Fuld af forsoning og på uforglemmelig vis udtrykker denne ikon, at der er tre guddommelige aspekter i en og samme Gud: Skaberen, menneskesønnen og Helligånden.

Pris: kr 18 

Kan fåes med eller uden fortrykt konfirmations-lykønskning

Sædemanden
Theo van Gogh. Sædemanden. Tekst af Knud

Nr. 5

Motiv: Sædemanden

Kunstner: Theo van Gogh

Tekst: Knud Hansen

Format: Dobbeltkort 20x14,8 cm

Solen er mægtig, allestedsnærværende, tilstede i alt hvad der sker på jorden. Den modner høsten, fylder træerne med løv og ifører naturen årstidernes overdådige klædedragt. I mennesker skaber den liv, glæde, virkelyst, humør.Og solen er Kristus. I solen ser van Gogh ikke blot et udtryk for al magt, men en påstand om opstandelse.

Pris: kr 18 

Kan fåes med eller uden fortrykt konfirmations-lykønskning

Jomfru Maria
Kirkemaleri. Jomfru Maria. Tekst af Else

Nr. 6

Motiv: Jomfru Maria

Kunstner: Ukendt

Tekst: Else-Marie Boyhus

Format: Dobbeltkort 20x14,8 cm

Maria, Jesu mor, spiller en stor rolle i den katolske kirke og var dermed også meget central i middelalderens Danmark. Fra reformationen blev det imidlertid de luthersk-evangeliske mænd, der stak kursen ud, og i deres univers var der ikke megen plads til det kvindelige. Det beklagede Grundtvig, der i midten af 1800-tallet skrev:

Og når Maria glemmes

Hvor Jesus nævnes end

Da hjertet overstemmes

Af hjernespind hos mænd!

 

Helt er Maria dog ikke forsvundet. Hun nævnes i trosbekendelsen og hun har i kirkeåret sin egen dag: Mariæ bebudelsesdag, der falder midt i fasten. Den gyldne fremstilling af Maria som himmeldronning svarer til ordene i Johannes Åbenbaring, kap. 12: ”Og et stort tegn viste sig på himmelen: en kvinde med solen som klædebon og månen under sine fødder og en krans af tolv stjerner på sit hoved.”

Billedet er midtfeltet i en altertavle, udført i Lybæk o.1510 til Birgittiner-klostret i Maribo. Siden 1648 har tavlen hængt i Engestofte kirke sydøst for Maribo.

Pris: kr 18 

Kan fåes med eller uden fortrykt konfirmations-lykønskning

Den fortabte søn
Larsen Stevns. Den fortabte søn. Tekst f

Nr. 7

Motiv: Den fortabte søn

Kunstner: Larsen Stevns

Tekst: Michael Wivel

Foto: Hans Pedersen, Statens Museum for Kunst

Format: Dobbeltkort 20x14,8 cm

Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven, slagt den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. (Lukasevangeliet kap. 15).

 

Bag faderens vældige, favnende skikkelse kommer et frodigt bladhang brusende ned – som en kaskade, ikke bare af rigdom og overflod, men også af kærlighed. Bag drengens magre, fornedrede skikkelse, derimod, åbner landet sig vidt over markerne mod golde, uvejsomme bjerge, hvor man kan fare vild og fortabe sig. Kontrasten er stor og smuk –ligesom omfavnelsen. De to mennesker er låst i en form, hvor livet nu kan strømme uhindret fra den ene til den anden, fra den stærke til den kraftesløse. Det er rødt versus blåt, blod versus støv.

Pris: kr 18 

Kan fåes med eller uden fortrykt konfirmations-lykønskning

Adam og Eva
Lukas Cranach. Adam og Eva. tekst af Eri

Nr. 9

Motiv: Syndefaldet

Kunstner: Lukas Cranach den Ældre

Tekst: Erik A. Nielsen

Format: Dobbeltkort 20x14,8 cm

Her begynder verdenshistorien. En kvinde frister en mand med en frugt, og i samme øjeblik de begge har bidt i æblet, er idyllen knust. Fuglene stiger til vejrs med skræppende advarsler, haren forsvinder skræmt i græsset, med et sæt kommer hjorten og hinden på benene og forsvinder raslende gennem buskene, mens løven strækker sig vellystigt sulten og går ud for at dræbe. Bladene falder fra de to menneskers køn, og fra da af viser det sig, at de umættelige mennesker er endnu farligere end nogen løve. Katastrofen går sin gang.Men om mange år skal en kvinde endnu en gang række en frugt til en mand. Jomfru Maria skal vænne Jesusbarnet fra mælken i hendes runde bryst og give ham et æble, som symbol på hele den jordiske verden. Når Gud således af sin kærlige moder lokkes ind i menneskenes verden, vender verdenshistorien omsider. Så vågner på ny paradisdrømmen om, at menneskene engang igen skal kunne leve i Guds skabte verden – uden at skræmme og hærge syv gange værre end løver.

Pris: kr 18 

Kan fåes med eller uden fortrykt konfirmations-lykønskning

Mont Sainte-Victoire
Paul Cezanne. Mont Sainte-Victoire. Teks

Nr. 10

Motiv: Mont Sainte-Victoire

Kunstner: Paul Cezanne

Tekst: Davids salme nr. 121

Format: Dobbeltkort 20x14,8 cm

Jeg løfter mine øjne mod bjergene,

Hvorfra kommer min hjælp?

Min hjælp kommer fra Herren,

Himlens og jordens skaber.

Herren bevare dig mod alt

Han bevare dit liv.

Herren bevare din udgang og din indgang

Fra nu af og til evig tid.

På Cézannes maleri ser man i det fjerne bjerget Sainte Victoire. Midt i billedet skærer træet i forgrunden og mellemgrundens viadukt hinanden og danner et kors. I mødet mellem vandret og lodret mødes det døe og det levende, det menneskefrembragte og det gudsskabte. Træet starter sit liv i den sorte jord og stiler, som alt levende, mod det lys, der har skabt det.

Pris: kr 18 

Kan fåes med eller uden fortrykt konfirmations-lykønskning

Ikon med engel
Anita Viola Nielsen. Ikon med engel. Tek

Nr. 12

Motiv: Ikon med engel

Kunstner: Anita Viola Nielsen

Tekst: Davids salme nr. 91

Format: Dobbeltkort 20x14,8 cm

Den højeste har du gjort til din bolig,

Intet ondt skal ramme dig,

Ingen plage skal nå dit telt,

For han vil give sine engle befaling

Om at beskytte dig på alle dine veje.

De skal bære dig på hænder,

Så du ikke støder din fod på nogen sten.

Du skal træde på løve og slange,

Trampe på ungløve og øgle.

Pris: kr 18 

Kan fåes med eller uden fortrykt konfirmations-lykønskning

Befrielsen
Marc Chagall. Befrielsen. Tekst af Benny

Nr. 13

Motiv: Befrielsen

Kunstner: Marc Chagall

Tekst: Benny Andersen

Format: Dobbeltkort 20x14,8 cm

Ikke alle dikkedarer er

nødvendigvis unødige.

 

Jesus valgte underfundigheder,

Lignelser, omsvøb.

Og Mozart. Tryllefløjten, Don Juan,

Uudtømmelige kildevæld

Af livsbekræftende dikkedarer.

 

Chagall. Svævende brudepar.

Violette kaniner, skøre perspektiver,

Blomstrende violiner –

Til ingen verdens nytte

Men alligevel en rigdom

Af overflødigheder

Vi nødigt ville undvære.

Pris: kr 18 

Kan fåes med eller uden fortrykt konfirmations-lykønskning

Farve og rytme
Olivia Holm-Møller. Farve og rytme

Nr. 14

Motiv: Farve og rytme

Kunstner: Olivia Holm-Møller

Tekst: Jakob Knudsen

Format: Dobbeltkort 20x14,8 cm

Se, nu stiger solen af havets skød,

Luft og bølge blusser i brand, i glød;

Hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,

Medens lyset lander på verdens kyst.

 

Se, da stiger solen af hav på ny,

Alle dødens skygger for evigt fly,

O for sejrsjubel, for salig lyst:

Lyset stander stille på livets kyst!

 

Pris: kr 18 

Kan fåes med eller uden fortrykt konfirmations-lykønskning

Ronchamp
Foto. Ronchamp-kapellet. Tekst af Mogens

Nr. 15

Motiv: Ronchamp-kapellet

Kunstner: Charles-Edouard J.G. Le Corbusier

Tekst: Mogens Krustrup

Format: Dobbeltkort 20x14,8 cm

Ronchamp kapellet blev opført i 1950-55. Kapellet er et pilgrimskapel, hvor store skarer af pilgrimme mødes til gudstjeneste på det åbne græsareal øst for bygningen på Jomfru Marias fødselsdag den 8. september, og hendes himmelfart den 15. august. Derfor er øst-siden udformet som et kor i en stor friluftskirke, med alter og prædikestol. Kapellets indre er dunkelt, takket være de små vinduer, men opleves som lysets fødsel. Rummet er som en sammensmeltning af en fødselsgrotte og Himlens telt, der løfter sig over grotten (jfr. Jesaias 40,22). Det jødiske Tabernakel, hvis plan Vorherre havde dikteret til Moses, har bestemt Le Corbusier's udformning af planen. Det store tag over bygningen er inspireret af en krabbeskal. Ligesom krabbeskallen består taget af en støbt dobbeltskal med ganske tynde vægge. De tre tårne er lysskakter, som sender lys ned over sidealtrene. Tårnene er inspireret af en skaktagtig grotte, som Le Corbusier havde studeret i Hadrians Villa i Tivoli på vejen tilbage fra rejsen til Orienten i 1911, hvor han også havde besøgt Akropolis og hvor rejsens højdepunkt havde været oplevelsen af Parthenon. Også Parthenon har spillet en stor rolle for udformningen af Ronchamp. Ligesom det jødiske Tabernakel og Salomons Tempel er Ronchamp kapellet en kosmisk model. Bygningen er som en konkylie, der fanger sfærernes musik og reflekterer tilbage til de udstrakte horisonter i det storslåede landskab. Le Corbusier malede glasruderne i de små vinduer, hvoraf sydmurens er stjernebilleder, fra venstre til højre: Orion, Tyren , Plejaderne og Vædderen. Syddøren, som han malede med emalje maleri, har som udgangspunkt Apokalypsens tolvte kapitel, men er samtidig en personlig myte. Le Corhusier talte ofte om et begreb, som han kaldte "det uudsigelige rum", et fænomen, som indtræffer, når et værk har opnået en grad af fuldkommenhed. Han følte, at det var lykkedes med Ronchamp kapellet. Bernini har om Pantheon i Rom sagt: "Rotunden har ikke en eneste fejl". Det samme kan man også sige om Ronchamp kapellet, som er det XX-århundredes sublimeste bygningsværk og det mest personlige af Le Corbusier´s værker.

Pris: kr 18 

Kan fåes med eller uden fortrykt konfirmations-lykønskning

Dansefrise
Dansefrise fra Ørslev kirke

Nr. 16

Motiv: Dansefrise fra Ørslev kirke

Kunstner: Ukendt

Tekst: Mimer

Format: Dobbeltkort 20x14,8 cm

'Kære menneske, glem ikke at danse for ellers ved englene i himmelen ikke, hvad de skal stille op med jer.' Hildegard af Bingen.

 

Mennesker har altid danset i sorg som i glæde. Men vi tilhører en slægt, som i kirken har glemt det, skønt Davids Salmer opfordrer os til at lovprise Gud med musik og dans:

 

Lovpris Gud i hans helligdom, lovpris ham i hans mægtige himmelhvælving!

Lovpris ham for hans vælde, lovpris ham for hans storhed!

Lovpris ham med hornets klang, lovpris ham med harpe og citer, lovpris ham med pauker og dans,

lovpris ham med strengespil og fløjter, lovpris ham med klingende cymbler,

lovpris ham med rungende cymbler!

Alt hvad der ånder, skal lovprise Herren. Halleluja. (Salme 150)

 

På opstandelsens morgen dansede menigheden engang syngende ud af kirken med hinanden i hænderne- ud på kirkegården i en lang kæde. Et tegn på livets sejr over døden. Når mennesker synger og danser for Gud, så er mennesker virkelig "opstanden". Da danser de med englene som en forsmag på den evige salighed.

 

'Synger og danser og klapper i Eders småhænder,

menneskebørnene alle til jorderigs ender'

(Grundtvig i Den Danske Salmebog nr 82)

Pris: kr 18 

Kan fåes med eller uden fortrykt konfirmations-lykønskning

Den barmhjertige samaritane
Larsen Stevns. Den barmhjertige samarita

Nr. 17

Motiv: Den barmhjertige samaritaner

Kunstner: Larsen Stevns

Tekst: Knud Hansen

Foto. Hans Pedersen, Statens Museum for Kunst

Format: Dobbeltkort 20x14,8 cm

Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham (Lukasevangeliet kap. 10).

Når der står om samaritaneren at han 'fik medynk' betyder det, at han blev grebet af en umiddelbar smafølelse med den anden, et skæbnefællesskab, der gennemtrængte personen helt, hans sind, hans tanke og krop. Det er Gud, der er på færde, når samaritaneren tager sig af den hjælpeløse på vejen, ikke sådan at samaritaneren er et billede på Gud. I et billede er der afstand, i en lignelse er afstanden ophævet. Gud gær sig gældende med sig selv, med sin barmhjertighed, sin medfølelse, igennem det samaritaneren foretager sig. Og ikke det alene. Stedet for Guds gøren sig sældende er ikke blot denne ene begivenhed på vejen mellem Jerusalem og Jeriko, men tilværelsen i dens helhed. Gud er tilstede overalt, forud for alt andet. Det er hvad lignelsen forkynder. Læg mærke til, hvor du befinder dig. Du lever midt i GUds rige; indse i hvor høj grad dit liv er genstand for Guds nærhed, for andre menneskers opmærksomhed, deres hjælp, deres finden sig i dig, deres tagen sig af dig, deres kærlighed.

Pris: kr 18 

Kan fåes med eller uden fortrykt konfirmations-lykønskning

Barmhjertighed
Olivia Holm Møller. Barmhjertighed. Teks

Nr. 18

Motiv: Barmhjertighed

Kunstner: Olivia Holm-Møller

Tekst: Knud Hansen

Format: Dobbeltkort 20x14,8 cm

Midt under krigen malede Olivia Holm-Møller et billeder hun kaldte Barmhjertighed (1943). Det fremstiller en barmhjertighed der under vanskelige forhold avler hjælpsomhed, omhu og kærlighed. Efter krigens hærgen hjælper mennesker hinanden med livsfornødenheder af forskellig art, brød til den sultne, tøj til den nøgne. En syg får besøg af en gæst der prøver at være til opmuntring, bare ved at være der. En ejendommelighed ved billedet er at det er malet i farver der udstråler lys - som en antydning af at lyset kommer andet steds fra end fra menneskers gerninger. Billedet er halvvejs abstrakt. Midterpartiet ser ved første blik ud som et flammehav af farver, men ser man nærmere til, opdager man Fugl Føniks hæve sig af flammerne. Fugl Føniks, der bygger rede af vellugtende urter, opbrænder sig selv, og på den tredie dag atter stiger op af asken, er et oldkirkeligt symbol på Kristus, hans død og opstandelse

Pris: kr 18 

Kan fåes med eller uden fortrykt konfirmations-lykønskning

Brændende tornebusk
Maja Lise Engelhardt. Brændende tornebus

Nr. 19

Motiv: Brændende tornebusk

Kunstner: Maja Lisa Engelhardt

Tekst: Mimer

Format: Dobbeltkort 20x14,8 cm

Dér viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild fra en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys lue, men at den ikke blev fortæret af ilden [...] Moses sagde til Gud: "Når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og at de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem?" Gud svarede Moses: "Jeg er den, jeg er!" Og han sagde: "Sådan skal du sige til israelitterne: Jeg Er har sendt mig til jer" (2. Mosebog 3)

Maja Lise Engelhardt fortæller, hvordan hun husker en solnedgang over Røsnæs, hvor solens sidste stråler gennemglødede en enebærbusk. Den brændende tornebusk blev derefter et motiv, som hun ikke siden har sluppet. HUn udtaler videre: "Mens man kan sige, at gravhøjen som motiv gengiver en hedensk tro, så bevæger jeg mig med torneusken over i Det gamle Testamente og Moses, der ser den ldslue, der står p af tornebusken, uden at fortæres. Da han kommer den nær, opdager han, at det er Gud. Og det er utroligt spænende for mig som maler. Man kan jo ikke male Gud, det ville være en absurd tanke at give Gud et ansigt. Men jeg kan male tornebusken." 

Busken er en del af naturens rytme. Bulledet er et sommerbillede, der skildrer busken i lys lue med gule og røde ildflammer. Til venstre er der en organge tværbjælke af et kors, der forbinder den gammeltestamentlige fortælling med evangelierne. I baggrunden et gyldent tårn og en dueblå åbning foroven over busken, der antyder kirkens opstandelseshåb.

Pris: kr 18 

Kan fåes med eller uden fortrykt konfirmations-lykønskning

De fire evangelister
Arne Haugen Sørensen. De 4 evangelister.

Nr. 20

Motiv: De fire evangelister

Kunstner: Arne Haugen Sørensen

Tekst: Mimer

Foto: Poul Hansen

Format: Dobbeltkort 20x14,8 cm

Hvor herligt lyer budbringerens fodtrin hen over bjergene! Han forkynder fred, han bringer godt budskab og forkynder frelse (Es. 52,7). 

Således lyder profetens ord. Og det budskab viderebringer Arne Haugen Sørensen på prædikestolen i HIndborg kirke i sin nye billedtolkning af de 4 evangelister, Markus, Matthæus, Lukas og Johannes, der med stok i hånd vandrer ud i alverden.

I en gammel tolkning af profeten Ezekiel fremstilles de 4 evangelister på følgende måde: Matthous er en engel eller et menneske, der har mødt Kristi menneskelighed og guddommelighed, bebudet af en engel, født af et menneske. Markus er løven stærk som livets og opstandelsens kraft over døden. Lukas er oksen, ofret, som Kristus. Johannes er ørnen på vej fra jord til himmel som sønnen opfaren til Faderen.

Pris: kr 18

Kan fåes med eller uden fortrykt konfirmations-lykønskning

Oliva Holm-Møller. To børn under stjerne

Nr. 31

Motiv: To børn under stjerner

Kunstner: Olivia Holm-Møller

Tekst: N.F.S. Grundtvig

Format: Dobbeltkort 14,8x10,5 cm

Dejlig er den himmel blå

Lyst det er at se derpå

hvor de gyldne stjerner blinke

hvor de smile, hvor de vinke

os fra jorden op til sig

Pris: kr 5 

To børn under stjerner
Blå madonna
Vibeke Magnussen. Blå madonna

Nr. 32

Motiv: Blå madonna

Kunstner: Vibeke Magnussen

Tekst: Gammel Maria-vise

Format: Dobbeltkort 14,8x10,5 cm

Maria hun var en jomfru ren

som Skriften os mon vise

hun fødte en søn foruden men

ham skal vi evig prise

han haver os alle af synden løst han give os trøst 

og Himmeris evige lise!

Pris: kr 5 

Kristi fødsel
Ikon. Kristi fødsel

Nr. 33

Motiv: Kristi fødsel

Kunstner: Ukendt

Tekst: Martin Luther

Format: Dobbeltkort 14,8x10,5 cm

Fra Himlen kom en engel klar

for hyrders øjne åbenbar

han sang så sødt: Nu giver agt

på barnet svøbt, i krybben lagt!

Pris: kr 5 

Kristusbarnets tilbedelse
Stephan Lochner. Kristusbarnets tilbedel

Nr. 34

Motiv: Kristusbarnets tilbedelse

Kunstner: Stephan Lochner

Tekst: N.F.S. Grundtvig

Format: Dobbeltkort 14,8x10,5 cm

Det kimer nu til julefest

det kimer for den høje gæst

som steg til lave hytter ned

 med nytårsgaver fryd og fred

Pris: kr 5 

Julenatten
Hugo SImberg. Julenatten

Nr. 35

Motiv: Julenatten

Kunstner: Hugo Simberg

Tekst: Zacharias Topelius

Format: Dobbeltkort 14,8x10,5 cm

Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt

i signad juletid

Giv mig Gudsära, änglavakt

och över jorden frid

Giv mig en fest, som gläder mest

den Konung jeg har bett til gäst

Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt

giv mig en änglavakt

Pris: kr 5 

bottom of page